(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

Dvig digitalne kompatibilnosti

»Dvig digitalne kompetentnosti« je program, ki ga vodita konzorcijska partnerja Zavod RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (ARNES). Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen programa je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Vzgojno izobraževalni zavodi, ki sodelujejo v projektu, bodo vključeni v aktivnosti, ki prispevajo k večji usposobljenosti izobraževalcev preko večje uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence otrok, učencev in dijakov. Aktivnosti bodo spodbujale inovativne didaktične pristope, ki so osredotočeni na dejavnosti, v katerih so aktivni otroci, učenci in dijaki ob podpori digitalnih tehnologij, interaktivnih učnih gradiv in spletnega učnega okolja.

Več informacij najdete na spletni strani.

Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.