(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si

Pri izbirnem predmetu RČL smo učenci ustvarjali z odpadnim naravnim materialom, ki smo ga nabrali v okolici šole.