(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

ŠOLSKI SKLAD

DEL DOHODNINE (0,3 %) NAMESTO DRŽAVI NAMENSKO ZA ŠOLSKI SKLAD

Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« lahko oddate na naslednje načine:

• Oddate obrazec preko portala eDavki (izberete obrazec Doh-Don in kot davčno številko upravičenca navedete 82684669– SKLAD – OSNOVNA ŠOLA DESKLE in vpišete odstotek “0,3“) eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si). Preostanek 0,7 % – lahko navedete na obrazec še ostale upravičence do donacij.

• Prinesete (otrok) obrazec v šolo in oddate razredničarki najkasneje 18. 12. 2023.

• Izpolnite obrazec, ki so ga učenci dobili v šoli, in ga dostavite na pristojni finančni urad

NAMENITEV DELA DOHODNINE

S spremembo 135. člena ZOFVI-M imamo sedaj možnost pridobiti sredstva tudi iz dohodnine. O njenem deležu (1 %), ki je dan v državni proračun, imamo vsi davčni zavezanci Republike Slovenije pravico odločiti, za kaj naj bodo ta sredstva porabljena. Šolskemu skladu lahko namenite do 0,3 %. Namenitev dela dohodnine je brezplačna, saj gre tako plačana dohodnina, namesto v državni proračun, šolskemu skladu naše šole in vrtca.

Zahvala

Hvala,
ker ste s svojimi donacijami
prispevali v šolski sklad.

Kemtex d.o.o.

Eternit Slovenija d.o.o.

Okrepčevalnica Na Skednju, Alan Bavčar s.p.

Mlekarna Planika d.o.o.

Salonit Anhovo

KS Anhovo Deskle

Tigos d.o.o.

Svetnika Anastazija Makorič Bevčar in Peter Nanut

Svetnika Anastazija Makorič Bevčar in Peter Nanut sta se odpovedala sejnini 26. redne seje občinskega sveta v korist šolskega sklada OŠ Deskle

Frizerstvo IN Jug Anja s.p.

Gatex d.o.o

Pramen Koren Zlatko s.p.

Mlekarna Planika d.o.o.

Tigos d.o.o.

Tanja Gabrijelčič s.p. Okrepčevalnica z letnim vrtom

Gatex d.o.o

Frizerstvo IN Jug Anja s.p.

Pro-concrete d.o.o.

Art core, Andrej Mavrič s.p.

Atlas finance d.o.o.

Surf d.o.o.

Naš šolski sklad deluje od leta 2011. Glavni cilj je, da sredstva razpršimo na prav vse otroke v šoli in starejše skupine v vrtcu. Seveda ne pozabimo tudi na otroke v izrednih razmerah (bolezen v družini, socialna stiska…) in na nadarjene otroke, ki se udeležujejo tekmovanj, drugih aktivnosti in zastopajo šolo.

Sredstva zbiramo z organizacijo dobrodelnega koncerta, zbiralnimi akcijami, prostovoljnimi prispevki staršev, donacijami pravnih oseb.

Upravni odbor pozove Svet staršev, ravnatelja šole in predstavnike šolske skupnosti k posredovanju
predlogov preden pripravi letni program.
Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela v skladu s pravočasno prejetimi predlogi staršev,
delavcev šole oz. vrtca ter šolske skupnosti.

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole
in vrtca. Upravni odbor sestavljajo:
• trije (3) predstavniki zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda, in sicer dva (2) predstavnika šole ter
en (1) predstavnik vrtca,
• štirje (4) predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev, in sicer trije (3) predstavniki staršev
osnovnošolskih otrok ter en (1) predstavnik staršev vrtčevskih otrok.

(Skupno število obiskov: 171 , današnji obisk: 1)
Dostopnost