(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

ŠOLSKI SKLAD

Pravilnik Šolskega sklada
Letni program šolskega sklada 2022/23
Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada OŠ Deskle
Namen ustavitve šolskega sklada

Naš šolski sklad deluje od leta 2011. Glavni cilj je, da sredstva razpršimo na prav vse otroke v šoli in starejše skupine v vrtcu. Seveda ne pozabimo tudi na otroke v izrednih razmerah (bolezen v družini, socialna stiska…) in na nadarjene otroke, ki se udeležujejo tekmovanj, drugih aktivnosti in zastopajo šolo.

Dejavnosti šolskega sklada

Upravni odbor pozove Svet staršev, ravnatelja šole in predstavnike šolske skupnosti k posredovanju
predlogov preden pripravi letni program.
Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela v skladu s pravočasno prejetimi predlogi staršev,
delavcev šole oz. vrtca ter šolske skupnosti.

Način zbiranja sredstev

Sredstva zbiramo z organizacijo dobrodelnega koncerta, zbiralnimi akcijami, prostovoljnimi prispevki staršev, donacijami pravnih oseb.

Kdo upravlja šolski sklad?

Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole
in vrtca. Upravni odbor sestavljajo:
• trije (3) predstavniki zavoda, ki jih predlaga Svet zavoda, in sicer dva (2) predstavnika šole ter
en (1) predstavnik vrtca,
• štirje (4) predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev, in sicer trije (3) predstavniki staršev
osnovnošolskih otrok ter en (1) predstavnik staršev vrtčevskih otrok.

Zahvala

Hvala,
ker ste s svojimi donacijami
prispevali v šolski sklad.

Kemtex d.o.o.

Eternit Slovenija d.o.o.

Okrepčevalnica Na Skednju, Alan Bavčar s.p.

Mlekarna Planika d.o.o.

Salonit Anhovo

KS Anhovo Deskle

Tigos d.o.o.

Svetnika Anastazija Makorič Bevčar in Peter Nanut

Svetnika Anastazija Makorič Bevčar in Peter Nanut sta se odpovedala sejnini 26. redne seje občinskega sveta v korist šolskega sklada OŠ Deskle

Frizerstvo IN Jug Anja s.p.

Gatex d.o.o

Pramen Koren Zlatko s.p.

(Skupno število obiskov: 68 , današnji obisk: 1)
Dostopnost