(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter
  • otroci z avtističnimi motnjami.

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tej skupini otrok omogoča izobraževanje v redni osnovni šoli pod pogojem, da ti z dodatno strokovno pomočjo in prilagojenim programom dela dosegajo vsaj minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu.

Individualizirani program dela

Za učenca s posebnimi potrebami se na osnovi odločbe o usmeritvi (izda jo Zavod za šolstvo po zaključenem postopku usmerjanja) izdela individualiziran program dela, kjer so natančneje opredeljena področja pomoči, cilji in prilagoditve. Individualiziran program dela oblikuje strokovna skupina, ki jo za posameznega učenca z odločbo o usmeritvi skliče ravnatelj šole. Pri pripravi in spremljanju individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka in po svojih zmožnostih tudi otrok sam. Strokovna skupina skrbi prav tako za realizacijo in evalvacijo individualiziranega programa dela.

 

Starši otrok s posebnimi potrebami ste o postopku usmerjanja oz. vseh podrobnostih na področju dela z otroki s posebnimi potrebami natančno seznanjeni na individualnem pogovoru s svetovalno delavko.

Če imate vprašanja v zvezi s tem, lahko kadarkoli kontaktirate svetovalno delavko.

 

(Skupno število obiskov: 68 , današnji obisk: 1)
Dostopnost