(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA DESKLE
Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle

Telefon: 05 398 30 00
Fax: 05 398 30 02

Naziv šole
Šola je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki deluje pod imenom Osnovna šola Deskle, Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle.
V sestavo Osnovne šole Deskle sodi tudi enota Vrtec Deskle.
Ustanovitelj
Šolo je ustanovila Občina Kanal z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda, št. 012-1/97-4 z dne 27. 1. 1997.

Matična številka: 5085772
Davčna številka: 82684669
Transakcijski račun: SI56 01244-6030655152
E-pošta zavoda: tajnistvo@osdeskle.si
Spletna stran zavoda: http://osdeskle.si/

Ostali kontakt:

Tajništvo: 05 398 30 00
Računovodstvo: 05 398 30 09
Šolska svetovalna služba: 05 398 30 04
Knjižnica: 05 398 30 05
Kabinet športne vzgoje: 05 398 30 07
Zbornica: 05 398 30 08