(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

AKTUALNE INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE

Rokovnik vpisa na srednje šole za šolsko leto 2022/23
DATUM AKTIVNOST
nov. 22–jun. 23 Individualno svetovanje učencem in staršem
december 2022 Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (SŠ)
januar 2023 Izid Razpisa za vpis v SŠ (www.mizs.gov.si)
17. in 18. 2. 2023 Informativni dnevi v SŠ
do 2. 3. 2023 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe, kjer je to posebni pogoj (npr. likovna gimnazija) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja (npr. športna gimnazija)
10. do 20. 3. 2023 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, z nanj in spretnosti
konec marca 2023 Izpolnjevanje prijav za vpis v SŠ v šoli skupaj z učenci
do 3. 4. 2023 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole
7. 4. 2023 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ: www.mizs.gov.si)
do 24. 4. 2023 Morebitni prenosi prijav z ene srednje šole na drugo
do 24. 5. 2023 Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2022/23 (objava na spletni strani MIZŠ: www.mizs.gov.si )
do 29. 5. 2023 Obveščanje prijavljenih učencev 9. r. o omejitvah vpisa
15. 6. 2023 Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. r.
od 16. do 21. 6. 2023 Vpis v SŠ (učenci nesejo v SŠ spričevalo in druge dokumente)

Več lahko preberete na naslednji povezavi: rokovnik za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2022/2023.

 • Prijava za vpis v srednjo šolo
 • Prijava za dijaški dom
 • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo (.pdf)
 • Tabela za izračun točk (Zaključene ocene 7., 8. in 9. razreda, brez izbirnih predmetov, ki se upoštevajo v primeru omejitve vpisa v srednji šoli)  (.xlsx)
Aktivnosti na področju karierne orientacije v 9. razredu

SEPTEMBER, OKTOBER

 • Individualno pridobivanje informacij o posameznih programih in poklicih.
 • 9. 2022 – TEHNIŠKI DAN (spoznavanje poklicev v podjetju GOSTOL TST in delavnica).

 

NOVEMBER- MAREC

 • 11. 2022 delavnice spoznavanja poklicev na ŠC Nova Gorica.
 • Predstavitev gimnazijskih programov in obisk Gimnazije Tolmin.
 • Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (učenci lahko pobliže spoznajo srednjo šolo, ki jih zanima in dobijo še dodatne informacije o srednješolskih programih).
 • Individualni pogovori z učenci (spoznavanje interesov in veščin, Test poklicnih interesov, informacije o šolah …).
 • Razredne ure na temo poklicne odločitve (delavnice spoznavanje svojih interesov, predstavitve šol in programov).
 • Obveščanje učencev o Izidu razpisa za vpis v srednje šole 2023/24 na spletni strani MIZŠ.
 • Spremljanje učencev na informativne dneve na srednjih šolah in dijaških domovih v Novi Gorici, učence izven Nove Gorice spremljajo starši.
 • Obveščanje učencev glede prijave za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to vpisni pogoj.
 • Individualni pogovori z učenci in starši (na pogovor vas povabi svetovalna delavka, da skupaj dorečemo odločitev glede nadaljnjega šolanja).

 

MAREC – MAJ

 • Obveščanje učencev o opravljanju preizkusa posebnih nadarjenosti (te preizkuse opravljajo npr. učenci, ki želijo na likovno gimnazijo, Srednjo oblikovno šolo v Ljubljani, zobotehniki in podobno).
 • Konec marca izpolnjujemo prijavnico izpolnjujemo skupaj v šoli v drugi polovici marca, starši prijavnico podpišejo).
 • Obveščanje učencev o možnosti prenosa prijave iz ene na drugo srednjo šolo, če si učenec premisli .
 • Spremljanje javne objave številčnega stanja prijav po posameznih srednjih šol na internetu.
 • Informiranje učencev o programih, za katere je izdan sklep o omejitvi vpisa .
 • Do 21. 5. 2023 – srednje šole obvestijo učence o omejitvi vpisa.
 • Pogovor z učenci, ki niso bili sprejeti na želeno srednjo šolo.

  

JUNIJ

 • Med 16. in 21. 6. 2023 odnesejo učenci na srednje šole zahtevane dokumente in se dokončno vpišejo.

 

Glede na to, da je učencev malo, se veliko pogovarjamo individualno oz. v majhni skupini, če imajo učenci podobne poklicne želje, pregledujemo predmetnike, iščemo informacije o posameznih šolah, dijaških domovih.

Dodatne dejavnosti v zvezi s poklicnim odločanjem za učence 9. razreda

INFORMATIVNA TABLA

 • Nahaja se pri učilnici GOS, tu najdejo učenci vse pomembne datume v zvezi s prehodom v srednjo šolo, datume nacionalnega preverjanja znanja in ostale pomembne informacije.

 

KAKO DO UPORABNIH INFORMACIJ

 • Informacije o vseh srednjih šolah in programih dobite na mojaizbira.si.
 • Informacije o zakonodaji, šolskem koledarju, podatkih glede vpisa v srednjo šolo … so na voljo na spletni strani ministrstva za šolstvo mizks.gov.si
 • Podrobne informacije o nacionalnem preverjanju znanja (s primeri NPZ-jev prejšnjih let z rešitvami) so na spletni strani Državnega izpitnega centra ric.si.
 • Informacije o kadrovskih in Zoisovih štipendijah so na spletni strani Javnega sklada RS sklad-kadri.si.
 • Zanimive podatke o trgu dela in tudi možnost tako imenovanega e-svetovanja so dostopni na spletni strani zavoda za zaposlovanje ess.gov.si.
 • Center za poklicno izobraževanje: cpi.si.
 • Informacije o trenutno veljavnih vpisnih pogojih za šolanje na posameznih fakultetah in visokih šolah na spletni strani MIZKŠ mizks.gov.si v razdelku vpis v visoko šolstvo.
 • dijaski.net
 • srednjesolskivpisnik.si

Na spletni strani zavoda za zaposlovanje  https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/ se lahko učenci sami preizkušajo v zanimivih vprašanjih in spoznavajo sebe.

Starši lahko kadarkoli med letom pokličejo na tel. 398 30 04, pišejo na e-pošto: alenka.pegan-colja@guest.arnes.si ali se najavijo na pogovor. 

Štipendije
Možnosti nadaljevanja šolanja po zaključeni srednji šoli
Koristne povezave
 • Moja izbira – informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev.
 • Dijaški.net – na tej strani boste našli različne uporabne informacije za mlade.
 • Zavod RS za zaposlovanje – pomembne informacije s poklicnega področja, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisi poklicev.
 • Center RS za poklicno izobraževanje
(Skupno število obiskov: 54 , današnji obisk: 1)
Dostopnost