(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

ZGODOVINA ŠOLE

Osnovna šola Deskle je z Odlokom o ustanovitvi, ki ga je sprejel občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji seji 27. januarja 1997, postala javni zavod, ki ima v sestavu tudi enoto vrtca. Zavod je vpisan v sodni register pri okrožnem sodišču v Novi Gorici na registrskem vložku št. 1-82-00 in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport.

Začetki osnovne šole v Desklah segajo v davno leto 1845. Prvih korakov v branju, pisanju in računanju so se mladi učili v nedeljski šoli v cerkvi. Leta 1877 je v Gorenjih Desklah zraslo prvo šolsko poslopje. Prvi učitelj je bil kaplan Franc Štrukelj. Vse do 1. svetovne vojne je bila šola enorazrednica, pouk je potekal v slovenskem jeziku. V času vojne je bilo poslopje šole porušeno in šele leta 1921 je bila šolska stavba obnovljena. Po vojni se je šola razvila v dvorazrednico.

Po nastopu fašizma v Italiji so oblasti kmalu začele uresničevati svojo raznarodovalno politiko. Že leta 1924 so v podeželske šole začele oblasti uvajati italijanščino – najprej kot učni predmet, kasneje kot učni jezik. Leta 1927 so popolnoma prepovedali uporabo slovenskega jezika v šolah.

Organiziran pouk se je v Desklah ponovno začel v šolskem letu 1945/46, in sicer 27. novembra 1945. Šolo je obiskovalo 135 šoloobveznih otrok in 4 ali 5 učiteljev. Leta 1952 je bila ustanovljena osemletka z razrednim poukom, a brez tujega jezika. Višje razrede je bilo potrebno obiskovati na nižji gimnaziji v Kanalu.

Osnovna šola na sedanji lokaciji je bila zgrajena in predana kolektivu v upravljanje 1. septembra 1963. Poimenovali so jo po narodne heroju Jožetu Srebrniču. Od vsega začetka so šoli primanjkovali prostori za pouk športne vzgoje. Padla je odločitev za gradnjo telovadnice, ki je bila dokončno zgrajena in predana v uporabo 29. novembra 1966. Urejeno je bilo tudi novo igrišče ob šoli. Dejavnost šole se je decembra 1966 razširila tudi na otroški vrtec, ki pripravi svoj letni delovni načrt.

Prostorska stiska in želja po odpravi dvoizmenskega pouka so pripeljali odgovorne do prepričanja, da je potrebno zgraditi nove prostore. Odločili so se za prizidek, ki je bil zgrajen leta 1986. Uporabno dovoljenje nosi datum 17. december 1986.

Družbene razmere so pripeljale do preimenovanja šole, ki od 8. junija 1992 nosi naziv Osnovna šola Deskle.

 

(Skupno število obiskov: 277 , današnji obisk: 2)
Dostopnost