(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

OBJEM

Projekt OBJEM je projekt ZRSŠ, ki je uspešno kandidiral na razpisu “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.”

Kompetenca, kateri se bo projekt posvetil, je sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost. Projekt bo trajal do 30. 6. 2022. Vključenih je 14 strokovnih delavcev, vodja projektnega tima pa je Petra Valentinčič.

Cilj projekta:

– razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Sklopi/področja in rezultati:

1. bralna pismenost in razvoj slovenščine – didaktični pristopi, gradiva, priporočila za dvig bralne pismenosti

2. slovenščina kot drugi jezik – model umeščanja slovenščine kot drugega jezika

3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (od predšolskega obdobja dalje) – predlogi diagnostičnih instrumentov

4. posodobljena vloga šolske knjižnice – model posodobitve vloge šolske knjižnice

Več najdete na spletni strani ZRSŠ.

Vodja projektnega tima je Petra Valentinčič.

(Skupno število obiskov: 5 , današnji obisk: 1)
Dostopnost