(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

RAZVOJNA NALOGA USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE

Razvojno nalogo vodi Zavod RS za šolstvo.

Cilji naloge so sledeči:

  • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti … učenca, ki temelji na formativnem  spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca (posodobitev didaktike pouka).
  • Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivih.
  • Vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
  • Videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
  • Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale.

Vodja projektnega tima je Aneja Peršič.

Več najdete na spletni strani ZRSŠ

(Skupno število obiskov: 7 , današnji obisk: 1)
Dostopnost